در صورت تمایل به ارائه هر گونه درخواست، شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد، لطفا از طريق كادر تماس ذيل و يا از طريق ارسال ايميل به آدرس info@jakoo.ir موارد را مطرح نمایید.